نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

سخت کننده بتن TOP CEMENT قرمز

سخت کننده بتن قرمز بتن بر پایه کانی پر مقاومت، افزودنی های پلیمری، و در برخی موارد رنگدانه تولید می شود و با سیمان ترکیب می شود لایه ای سیلیکاتی تشکیل می دهد.

سخت کننده بتن TOP CEMENT طوسی

سخت کننده بتن بر پایه کانی پر مقاومت، افزودنی های پلیمری، و در برخی موارد رنگدانه تولید می شود و با سیمان ترکیب می شود لایه ای سیلیکاتی تشکیل می دهد.

سخت کننده بتن TOP CEMENT زرد

سخت کننده بتن زرد بتن بر پایه کانی پر مقاومت، افزودنی های پلیمری، و در برخی موارد رنگدانه تولید می شود و با سیمان ترکیب می شود لایه ای سیلیکاتی تشکیل می دهد.

سخت کننده بتن TOP CEMENT سبز

سخت کننده بتن بتن سبز بر پایه کانی پر مقاومت، افزودنی های پلیمری، و در برخی موارد رنگدانه تولید می شود و با سیمان ترکیب می شود لایه ای سیلیکاتی تشکیل می دهد.