نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

افزودنی منبسط کننده EX-MIX

تومان
افزودنی منبسط کننده EX-MIX یکی از محصولاتی است که با اضافه کردن به بتن از انقباض بتن جلوگیری می کند. افزودنی منبسط کننده جز دسته افزودنی بتن است.