نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

ابر روان کننده بتن 500 PX-MIX

فوق روان کننده قوی PX-MIX 500 جز محصولات افزودنی های بتن است، که باعث افزایش روانی، حفظ اسلامپ و مقاومت فشاری بسیار بالا بتن می شود.

ابر روان کننده بتن PX-MIX 600

فوق روان کننده قوی PX-MIX 600 جز محصولات افزودنی های بتن است، که باعث افزایش روانی، حفظ اسلامپ و کارایی بتن در حالت خمیری می شود.

ابر روان کننده بسیار قوی PX-MIX 900

ابر روان کننده قوی PX-MIX 900 جز محصولات افزودنی های بتن است، که باعث افزایش روانی، حفظ اسلامپ و مقاومت فشاری بسیار بالا بتن می شود.

ابر روان کننده بسیار قوی PX-MIX 1000

ابر روان کننده قوی PX-MIX 1000 جز محصولات افزودنی های بتن است، که باعث افزایش روانی، حفظ اسلامپ و مقاومت فشاری بسیار بالا بتن می شود.

فوق روان کننده بتن NS-MIX

فوق روان کننده بتن NS-MIX جز افزدونی های بتن است که بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده که باعث افزایش مقاومت فشاری و نفوذ پذیری بتن می شود و در بتن ریزی های حجیم مانند فوندانسیون سقف و ستون استفاده می شود.

فوق روان کننده PX-MIX 300

این افزودنی بتن در مخلوط کردن ملات بتن، خواص بتن را حفظ و بهبود می بخشد و در قطعات پیش ساخته بتن و سازه های بتنی استفاده می شود.