تماس با ما

 

تلفن تماس

 
مدیر IT : مهندس غلامی
 

مدیریت : ۰۹۱۲۰۳۸۸۹۰۹ (مهندس کندری)

 
مسئول اجرائیات : ۰۹۱۵۳۰۲۹۲۴۳ (مهندس خزائی)

 

مدیر بازرگانی : ۰۹۱۵۴۲۴۰۵۱۸ (مهندس رضائی)

 

واحد هماهنگی و فروش : ۰۹۱۵۰۰۲۶۳۲۱

 

آدرس

 
خراسان رضوی ، مشهد
 
خیابان دانشگاه ۲۱ ، اسرار ۱ ، مولوی ۲ ، پلاک ۱۲۰
 
 
روابط عمومی: info@keyhansaze.net
 
فروش: keyhansaze@contractor.net
 

شبکه های اجتماعی